Thông Tin Ngành Học

Trường cao đẳng Dược Hà Nội thông báo xét tuyển Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội năm 2018 với những nội dung chi tiết sau:

Vị trí và tương lai của ngành Điều dưỡng trong xã hội hiện đại

Vị trí và tương lai của ngành Điều dưỡng trong xã hội hiện đại

Bạn Linh ở Thái Bình có gửi câu hỏi đến Cao Đẳng Dược Hà Nội - 236 Hoàng Quốc Việt như sau: Em đang muốn học cao đẳng điều dưỡng nhưng chưa biết vị trí ngành điều dưỡng trong xã hội hiện nay như thế nào ạ? Ra trường cơ ...

Bạn Linh ở Thái Bình có gửi câu hỏi đến Cao Đẳng Dược Hà Nội - 236 Hoàng Quốc Việt ...