DMCA.com Protection Status

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

  1. Hội Đồng Trường

Hội đồng trường Cao đẳng Dược Hà Nội gồm có 9 thành viên.

  1. Ban Giám Hiệu