DMCA.com Protection Status

Đào tạo

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 là 2000 sinh viên

  1. Các ngành (chuyên ngành) đào tạo:

 TT

Ngành

Chuyên ngành

1

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

– Xây dựng công trình giao thông

– Xây dựng dân dụng và công nghiệp

– Xây dựng công trình giao thông đô thị

2

Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc

– Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc

3

Điều dưỡng

– Điều dưỡng

4

Tài chính – Ngân hàng

-jTài chính – Ngân hàng

5

Kế toán

– Kế toán

– Kế toán doanh nghiệp

6

Quản trị kinh doanh

– Quản trị kinh doanh

– Quản trị doanh nghiệp

– Quản trị kinh doanh khách sạn

– Quản trị chế biến món ăn

7

Công nghệ thông tin

-jCông nghệ thông tin

8

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

– Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

– Công nghệ Điện – Tự động hóa

9

Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Truyền thông

– Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

– Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Truyền thông công nghiệp

10

Việt Nam học

-jViệt Nam học

11

Công tác xã hội

-jCông tác xã hội

12  Quản lý xây dựng 

  – Quản lý xây dựng

  – Kinh tế xây dựng

13  Dược   – Dược

2. Thời gian đào tạo: 3 năm

3. Địa điểm đào tạo: Hà Nội

4. Phương thức tuyển sinh: Xét học bạ THPT hoặc điểm kỳ thi THPT Quốc Gia

5. Địa bàn tuyển sinh: Cả nước.