CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ban lãnh đạo của nhà trường bao gồm:
Chủ tịch HĐQT: Nhà giáo Trần Kim Phương – là người có rất nhiều tâm huyết với sự nghiệp giáo dục Việt Nam.
Hiệu trưởng/phó Chủ tịch HĐQT: Th.s. Nguyễn Văn Sinh.
Phó hiệu trưởng: bà Nguyễn Thị Mai Phương, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Thanh tra, Tổng Cục dạy nghề.

Các phòng ban của trường:

Phòng Đào tạo:
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai Phương
Phòng Đào tạo của Trường Cao Dược Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

Phòng Tổ chức & Hành chính
Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Hương

Phòng nghiên cứu khoa học và Đối ngoại
Trưởng phòng: Th.s Trần Thị Hoa

Phòng quản lý HSSV
Trưởng phòng: CN. Phạm Thị Thanh Tú

Khoa Dược: 
Trưởng khoa: PGS.TS Phan Văn Các
Khoa Y: 
Trưởng khoa: TS. Ngô Quang Trúc
Khoa khoa học cơ bản: 
Trưởng khoa: Th.s Nguyễn Thị Na

tu-van-tuyen-sinh