Học cao đẳng Dược có được mở nhà thuốc không?

Câu hỏi: Học Cao đẳng Dược Hà Nội có được mở nhà thuốc không(Thạch Quỳnh Phương, Việt Trì -Phú Thọ)?

Trả lời:

Tại thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược chưa có hình thức đào tạo cao đẳng dược, vì vậy tại khoản 1, Điều 15, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP chưa đề cập đến bằng Cao Đẳng Dược Hà Nội. Cục Quản lý Dược sẽ đưa ra xem xét khi sửa đổi, bổ sung các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến hành nghề dược.

>> xét tuyển cao đẳng y dược 2018

>> xét tuyển cao đẳng điều dưỡng hà nội

hoc cao dang duoc co duoc mo nha thuoc khong

Dược sĩ tương lai.

Tuy nhiên tại các điểm a, b, c, d khoản 4, Điều 15, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP quy định:

  • Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành đối với chủ cơ sở bán lẻ thuốc.

– Chủ nhà thuốc ở các thành phố trực thuộc trung ương , thành phố, thị xã thuộc tỉnh phải có bằng tốt nghiệp đại học dược , thời gian thực hành ít nhất 5 năm tại cơ sở dược hợp pháp. Đối với các địa bàn khác phải có bằng tốt nghiệp đại học dược và có thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp. Dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp.

– Chủ quầy thuốc phải có bằng tốt nghiệp từ trung học chuyên nghiệp Dược trở lên và có thời gian thực hành ít nhất 2 năm tại cơ sở dược hợp pháp.

– Chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp phải có văn bằng dược tá trở lên và thời gian thực hành ít nhất 2 năm tại cơ sở dược hợp pháp;

– Người quản lý tủ thuốc trạm y tế phải có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên và có thời gian thực hành về dược ít nhất 2 năm tại cơ sở Dược hợp pháp. Trường hợp chưa có người có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên thì phải có người có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên đứng tên.

Vì vậy, người có bằng Cao đẳng Dược chính quy có thời gian thực hành ít nhất 2 năm tại cơ sở Dược hợp pháp có thể được cấp chứng chỉ hành nghề là chủ quầy thuốc, chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, người quản lý tủ thuốc trạm y tế.

  • Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành đối với người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc:

Người quản lý chuyên môn về dược của hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu phải có một trong các văn bằng sau: bằng tốt nghiệp đại học dược, bằng tốt nghiệp trung cấp dược, bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về y học cổ truyền, các loại bằng về lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền và có thời gian thực hành 2 năm tại cơ sở dược hợp pháp.

tu-van-tuyen-sinh