Lịch sử hình thành của ngành Điều dưỡng.

Cuối thế kỷ XIX, người Pháp thành lập những bệnh viện đầu tiên của Việt Nam từ đó ngành Điều dưỡng và nghề Điều dưỡng viên đã ra đời. Khai sơ, điều dưỡng viên được đào tạo trong bệnh viện bằng phương pháp “chỉ đâu làm đấy”. Đến năm 1946 những khóa đào tạo điều dưỡng viên đầu tiên tại nông thôn được mở ra. Hệ đào tạo cao đẳng điều dưỡng và đại học điều dưỡng được bắt đầu vào cuối thế kỷ XX.

>>Cao đẳng Điều dưỡng xét tuyển học bạ THPT năm 2016

>>Học Cao đẳng Điều Dưỡng ở đâu tốt?

 

Nghề Điều dưỡng- lịch sử hào hùng.

Nghề Điều dưỡng – nghề cao quý.

Năm 2000 tới nay, ngành điều dưỡng đạt được những thay đổi vượt bậctrong hệ thống quản lý điều dưỡng . 65% Sở Y tế các tỉnh đã bổ nhiệm điều dưỡng trưởng, 84,7% bệnh viện có phòng điều dưỡng , quá trình đào tạo ngành điều dưỡng nâng lên hai bậc trình độ cao đẳng điều dưỡng và đại học điều dưỡng . kiến thức thực tế trong quá trình thực hành điều dưỡng có sự tiến bộ nhất định qua việc thực hiện chăm sóc trực tiếp bệnh nhân. Vị trí ngành điều dưỡng trong xã hội đã được  nhìn nhận và tôn vinh. Điều dưỡng viên giữ vai trò vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe : chuẩn đoán, điều trị, phục hồi… các nước phát triển trên thế giới như mỹ, pháp, anh… điều dưỡng viên được nâng cao vai trò trong việc quản lý các bệnh viện , cơ sở y tế ban đầu, thăm khám sức khỏe chăm só điều trị các bệnh cấp – mãn tính dựa theo chuyên ngành và có mặt trong hầu hết các lĩnh vực khác. Nghề điều dưỡng là nghề được kính trọng nhất hiện nay trong các nước phát triển.

tu-van-tuyen-sinh