Thẻ: kham suc khoe

Trường cao đẳng Dược Hà Nội khám sức khỏe cho sinh viên

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội cơ sở tổ chức khám sức khỏe cho hơn 1000 sinh viên trong 2 ngày 13/12/2018 – 14/12/2018. Thời điểm này vừa đúng lúc thời tiết đang rét đậm nên sinh viên rất dễ ốm, nên khám sức khỏe thời điểm này là cần thiết. Dưới đây là một […]

Ngày: 14/12/2018