Thẻ: năm 2021

Liên thông cao đẳng Dược Hà Nội

Năm 2021 dừng tuyển nhân viên y tế trình độ trung cấp

Năm 2021 dừng tuyển nhân viên y tế trình độ trung cấp và từ 2018 dừng đào tạo hệ trung cấp ngành y dược Bạn Hoa ở Hoài Đức, hỏi: “Em chào thầy cô, Em có thấy thông tin về năm 2021 dừng tuyển nhân viên y tế có trình độ trung cấp và từ […]

Ngày: 15/03/2018