Thẻ: thu nhập

Dược sĩ là gì? Mức thu nhập của dược sĩ

Dược sĩ là gì? Mức thu nhập của dược sĩ sau khi ra trường như thế nào?

Bạn Nhung ở Vĩnh Phúc có gửi câu hỏi đến cho văn phòng tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội như sau: Em đang được bộ mẹ định hướng vào học Cao đẳng Dược Hà Nội nhưng em chưa biết Dược sĩ là gì? Mức thu nhập của dược sĩ sau khi ra trường sẽ […]

Ngày: 27/11/2017