Thẻ: thuoc

Một số nguyên tắc dử dụng thuốc cần lưu ý cho điều dưỡng viên

Một số nguyên tắc sử dụng thuốc điều dưỡng viên cần chú ý

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội hướng dẫn sinh viên cao đẳng điều dưỡng khóa cuối thực hành với một số nguyên tắc sử dụng thuốc điều dưỡng viên cần chú ý. Một số nguyên tắc sử dụng thuốc với người điều dưỡng Người điều dưỡng có trách nhiệm trực tiếp khi sử dụng thuốc […]

Ngày: 13/11/2017