Thẻ: tiêm tĩnh mạch

Thực hành tiêm tĩnh mạch

Thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân

Tài liệu hướng dẫn sinh viên Cao Đẳng Dược Hà Nội (, Hà Nộp) thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân như sau: Tiêm tĩnh mạch là gì? Tiêm tĩnh mạch là dùng bơm kim tiêm đưa một lượng thuốc vào cơ thể bệnh nhân theo đường tĩnh mạch. Khi nào thì […]

Ngày: 21/11/2017