Thẻ: tim mach

Nguyên tắc lâm sàng

Một số nguyên tắc sử dụng thuốc trên lâm sàng và cách xử lý cấp cứu tim mạch

Điều dưỡng viên cần nắm vững được những nguyên tắc sử dụng thuốc trên lâm sàng và cách xử lý cấp cứu tim mạch. Dưới đây là những chia sẻ giảng viên Cao đẳng Dược Hà Nội đưa ra cho các bạn tham khảo. Một số nguyên tắc sử dụng thuốc trên lâm sàng – […]

Ngày: 24/11/2017