Thẻ: tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng 2016

12 điều Y đức ngành Y Việt Nam

12 điều Y đức của Thầy thuốc Việt Nam.

Đạo đức nghề nghiệp có giá trị rất quan trọng trọng trong bất cứ ngành nghề nào. Trong ngành y dược sinh viên phải đọc lời tuyên thệ Hippocrate trước khi tốt nghiệp như một bản cam kết bằng lương tâm nghề nghiệp của mình khi hành chữa bệnh cứu người. Từ năm 1996 , […]

Ngày: 03/02/2016