Phân biệt điều kiện để mở các mô hình bán lẻ thuốc

Hiện nay, theo pháp luật quy định có 4 hình thức bán lẻ thuốc: nhà thuốc, quầy thuốc, trạm y tế, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
Quy mô của các mô hình này có sự khác nhau. Điều đó thể hiện qua điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn của từng mô hình. Quy mô càng lớn thì điều kiện với người đứng đầu càng cao.

dieu kien mo nha thuoc

1. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc
– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược
– 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp
2. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc
– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược, cao đẳng ngành dược, trung cấp ngành dược
– Có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp
3. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của tủ thuốc trạm y tế
– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược, cao đẳng ngành dược, trung cấp ngành dược và sơ cấp ngành dược
– Có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp
4. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược; đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền; bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược; bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược; bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền;
– 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Với Bằng Cao đẳng chính quy ngành Dược của Trường Cao đẳng Dược sau khi ra trường bạn có thể mở:
• Nhà thuốc
• Quầy thuốc
• Tủ thuốc của trạm y tế
• Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
Hồ sơ xét tuyển vào trường bạn vui lòng tham khảo bài viết Xét tuyển Cao đẳng Dược

tu-van-tuyen-sinh