Liên Thông Cao Đẳng Dược

Học cao đẳng Dược ở đâu

Tuyển sinh hệ liên thông, văn bằng thứ 2 cao đẳng Y Dược Hà Nội

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG – VB2 1. Liên thông trung cấp lên cao đẳng Dược Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp ngành Dược Thời gian học: 1,5 năm 2. Văn bằng thứ 2 cao đẳng Dược Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, […]

Học Văn Bằng 2 Dược Sĩ

Học cao đẳng Dược ở đâu

Tuyển sinh hệ liên thông, văn bằng thứ 2 cao đẳng Y Dược Hà Nội

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG – VB2 1. Liên thông trung cấp lên cao đẳng Dược Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp ngành Dược Thời gian học: 1,5 năm 2. Văn bằng thứ 2 cao đẳng Dược Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, […]