Sinh viên điều dưỡng đi thực tập tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền

Sinh viên ngành điều dưỡng trường Cao đẳng Y Dược được đi thực tập tại các bệnh viện lớn như bệnh viện E trung ương, bệnh viện 198 bộ công an và bệnh viện Y Học Cổ Truyền. 

Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên đi thực tập tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền

Sinh viên điều dưỡng thi tốt nghiệp tại bệnh viện E

Sinh viên điều dưỡng thi tốt nghiệp tại bệnh viện 

Sinh viên điều dưỡng đi thực hành tại Viện E Trung Ương

Sinh viên điều dưỡng đi thực hành tại Viện 

tu-van-tuyen-sinh