Thẻ: khu vuc uu tien

diem-uu-tien

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo bổ sung một số quy định về điều chỉnh khu vực ưu tiên

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vừa bổ sung một số quy định mới về điều chỉnh khu vực ưu tiên mới cho năm 2019. Ở lần sửa đổi này có rất nhiều điểm thí sinh cần lưu ý như: Theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, thí sinh học liên tục và tốt nghiệp […]

Ngày: 03/05/2016