Bằng Cao đẳng Điều dưỡng của trường CĐ Y Dược Cộng Đồng có vào Nhà nước?

Bằng tốt nghiệp của trường Cao đẳng dược ngành Cao đẳng Điều Dưỡng “Không khác” với các bằng tốt nghiệp của các trường Cao đẳng khác, vì đều là bằng do Bộ giáo dục và đào tạo cấp phôi. Bằng có giá trị pháp lý tương đương với các trường cao đẳng khác.

Chính vì vậy khi cầm trên tay tấm bằng của trường Cao đẳng dược , bạn có thể đăng ký thi tuyển công chức, viên chức nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Điều kiện chung để dự tuyển viên chức:

Không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, được đăng ký dự tuyển viên chức.

a. Có hộ khẩu thường trú tại nơi đăng ký. Ví dụ thi ở hà nội phải có hộ khẩu thường trú ở .

b. Đủ 18 tuổi trở lên.

c. Có đơn đăng ký dự tuyển.

d. Có lý lịch rõ ràng.

e. Có văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm.

Người đăng ký tuyển dụng viên chức có chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn: Tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp trở lên.

Người đăng ký tuyển dụng viên chức có chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Người đăng ký tuyển dụng viên chức có chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên.

f. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc, nhiệm vụ.

bang cao dang dieu duong cua truong cao dang cong nghe va thuong mai ha noi co thi tuyen duoc vao nha nuo khong

Cơ hội luôn mở rộng.

 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2005/QĐ-BNV CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các sự nghiệp của Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nội vụ.

Căn cứ đề Nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 2188/YT-TCCB ngày 25 tháng 3 năm 2005;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ công chức Viên chức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng (có bản tiêu chuẩn nghiệp vụ kèm theo) gồm:

1. Điều dưỡng sơ cấp – Mã số ngạch 16b.122;

2. Điều dưỡng trung cấp – Mã số ngạch 16b.121;

3. Điều dưỡng cao đẳng – Mã số ngạch 16a.200;

4. Điều dưỡng – Mã số ngạch 16b.120;

5. Điều dưỡng chính – Mã số ngạch 16a.199.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch trên là căn cứ để các Bộ ngành và địa phương thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức y tế điều dưỡng.

Điều 3: Quyết định này thay thế tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch y tá, y tá chính, y tá cao cấp ban hành kèm theo Quyết định số 415/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành y tế.

Điều 4: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC Y TẾ ĐIỀU DƯỠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

  1. Chức trách:

Là viên chức chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa tại các cơ sở y tế.

Nhiệm vụ cụ thể:

– Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện và trực tiếp thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện theo đúng quy chế chuyên môn.

– Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo y lệnh của bác sĩ điều trị và sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

– Theo dõi, đánh giá toàn trạng và ghi chép những diễn biến hàng ngày của người bệnh, đặc biệt chú trọng đến người bệnh nặng và các trường hợp cấp cứu để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc; phát hiện và báo cáo kịp thời các diễn biến bất thường của người bệnh để bác sĩ điều trị xử lý.

– Thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn

– Tiếp đón người bệnh đến khám bệnh, vào viện, ra viện, chuyển khoa, chuyển viện, đi khám cận lâm sàng; thực hiện đúng các quy định khi người bệnh tử vong theo y lệnh của bác sĩ điều trị và sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

– Dự trù và chuẩn bị đủ, đúng, kịp thời các trang thiết bị dụng cụ y tế, thuốc, hồ sơ bệnh án cho công tác cấp cứu, khám, điều trị và chăm sóc người bệnh.

– Vận hành, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện máy móc, trang thiết bị được phân công; phát hiện những hỏng hóc và đề xuất phương án xử lý kịp thời.

– Chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản phân công quản lý.

– Thực hiện tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng; đôn đốc, nhắc nhở người bệnh, gia đình người bệnh giữ gìn trật tự, vệ sinh.

– Thực hiện các chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu (chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, kế hoạch hoá gia đình, tiêm chủng…) và vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

– Hướng dẫn thực hành kỹ thuật điều dưỡng cho điều dưỡng ở ngạch thấp hơn và tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chăm sóc người bệnh.

– Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.

  1. Hiểu biết:

– Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa và các quy trình chăm sóc người bệnh.

– Kiến thức về chăm sóc sức khoẻ ban đầu và vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.

– Quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số máy móc và trang thiết bị cơ bản thuộc chuyên khoa.

– Quy chế sử dụng thuốc hợp lý an toàn.

– Chức trách, nhiệm vụ của viên chức y tế trong lĩnh vực điều dưỡng.

– Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các chế độ chính sách Nhà nước và của ngành y tế đối với các đối tượng phục vụ.

  1. Yêu cầu trình độ:

– Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng.

– Sử dụng được một ngoại ngữ trình độ A; trường hợp công tác tại vùng có người dân tộc thiểu số nếu sử dụng được một thứ tiếng dân tộc trong hoạt động chuyên môn thì được thay thế ngoại ngữ trình độ A.

– Có trình độ cơ bản về tin học.

Mọi thắc mắc mời các bạn liên hệ:

Trường Cao đẳng dược .
Ban tư vấn Tuyển Sinh Khoa Y Dược.

:
    1: – – (gần Đại học Điện lực).
   ĐT: || để được tư vấn cụ thể.
   Email: p.tuyensinh.daotao@gmail.com

tu-van-tuyen-sinh