Chương trình đào tạo của ngành cao đẳng điều dưỡng chính quy

Cao đẳng Y Dược cơ sở đào tạo các ngành dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh hệ cao đẳng chính quy. Với mỗi ngành có các chương trình đào tạo khác nhau dưới đây là chương trình đào tạo ngành điều dưỡng:

Tên ngành: Điều dưỡng

Mã ngành: 6720301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Thời gia đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo cao đẳng điều dưỡng

Mục tiêu đào tạo của trường Cao đẳng Y Dược là đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

Mục tiêu cụ thể hơn của nhà trường là đào tạo ra những người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Chương trình học cao đẳng điều dưỡng

Kỹ năng sinh viên điều dưỡng đạt được sau khi ra trường như sau:

Sinh viên cao đẳng điều dưỡng học tại trường Cao đẳng Y Dược cơ sở ra trường có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản và cần thiết như sau:

– Điều dưỡng viên có thể phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;

– Điều dưỡng viên thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách;

– Người điều dưỡng tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành;

– Người điều dưỡng đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục;

– Điều dưỡng viên tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá;

– Điều dưỡng viên sẽ tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;

– Điều dưỡng viên phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung;

– Người điều dưỡng thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;

– Người điều dưỡng có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn;

– Điều dưỡng viên tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế, liên tục đào tạo cho mình và cho người khác;

– Điều dưỡng viên áp dụng được Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;

– Người điều dưỡng tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;

– Người điều dưỡng có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học;

– Điều dưỡng viên có đầy đủ kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

Sinh viên điều dưỡng đi thực tập viện E

Sinh viên điều dưỡng đi thực tập viện E

Vị trí có thể làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng điều dưỡng.

Người có bằng tốt nghiệp ngành điều dưỡng trình độ cao đẳng có thể làm việc ở các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khoẻ từ tuyến cơ sở đến Trung ương, các bệnh viện, phòng khám tư nhân.

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học hệ cao đẳng chính quy cao đẳng điều dưỡng

– Số lượng môn học, mô đun: 44

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 149 Tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 390 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 3165 giờ

– Khối lượng lý thuyết (bao gồm cả số giờ kiểm tra): 1380 giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm (bao gồm cả số giờ kiểm tra): 2175 giờ.

Xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên phải thi tốt nghiệp và phải đạt điểm các môn học theo quy định của nhà trường.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập và thi của sinh viên để xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu tốt nghiệp.

Để xét tuyển cao đẳng điều dưỡng trường Cao đẳng Y Dược các bạn cần phải đỗ tốt nghiệp THPT và Địa chỉ nộp hồ sơ về trường để xét học bạ THPT hoặc xét điểm thi THPT quốc gia nhé. Dưới đây là địa chỉ Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cao đẳng Y Dược

ĐT: 0972.938.849  (  ) |  (  )

Email: p.tuyensinh.daotao@gmail.com

tu-van-tuyen-sinh