Công việc của Điều dưỡng viên.

Rất nhiều Bạn sinh viên đang có ước mơ theo học ngành Điều dưỡng rất tò mò về những công việc của điều dưỡng viên cụ thể ra sao?  Sau đây ngành Cao đẳng điều dưỡng – trường Cao đẳng Dược giới thiệu một số công việc cụ thể của điều dưỡng viên  như sau.

• Người bảo vệ biện hộ cho bệnh nhân.
Người bảo vệ, người biện hộ có nghĩa thúc đẩy những cử chỉ hành vi tốt đẹp nhất cho bệnh nhân, bảo đảm cho những yêu cầu của bệnh nhân được xử lý đáp ứng kip thời. trong đó điều dưỡng viên cũng đảm nhận vai trò người quản lý, người làm công tác nghiên cứu điều dưỡng, là người lãnh đạo và là những chuyên gia giỏi về chăm sóc lâm sàng.

 

Công việc của Điều dưỡng viên.

Công việc của Điều dưỡng viên.

• Người phổ biến truyền đạt .
điều dưỡng viên chia sẻ thông báo với các đồng nghiệp và các thành viên chăm sóc khác kế hoạch và việc thực thi kế hoạch thăm hỏi chăm sóc cho mỗi bệnh nhân. điều dưỡng viên có nhiệm vụ lưu giữ ghi chép thông tin vào hồ sơ những kết luận, nhận xét và những thủ thuật đã thực hiện cũng như sự đáp ứng của người bệnh mỗi khi thực hiện một sự can thiệp về chăm sóc. điều dưỡng viên thường xuyên giao tiếp cả bằng lời và bằng ngôn ngữ viết mỗi khi bàn giao ca, mỗi khi chuyển người bệnh tới một khoa khác hoặc khi người bệnh ra viện hay chuyển tới một cơ sở y tế khác.

• Người chăm sóc

Mục đích của điều dưỡng viên tương tác với bện nhân, hỗ trợ bệnh nhân bằng hành động,cũng như thể hiện sự quan tâm qua cảm xúc. Sự chăm sóc của điều dưỡng viên không có loại máy móc và kỹ thuật hiện đại nào có thể thay thế được, bởi vì chúng không thể tương tác được tới cảm xúc và điều chỉnh hành động hợp lý nhu cầu của từng người bệnh.
• Tư vấn
Tư vấn là công việc giúp đỡ bệnh nhân nhận biết và đối mặt với những áp lực căng thẳng về tâm lý bệnh hoặc những vấn đề xã hội. Điều dưỡng viên tập trung động viên khuyến khích bệnh nhân làm chủ ý thức và hành động. Tư vấn có thể thực hiện với một cá nhân hoặc với một nhóm và yêu cầu điều dưỡng cần có kỹ năng để xử lý, phân tích tình hình, tổng hợp thông tin, đánh giá quá trình tiến triển của người bệnh sau khi đã được tư vấn. Hiện nay, việc chú trọng nhiều tới việc nâng cao và duy trì sức khỏe hơn là chỉ chữa bệnh thuần túy. Vì vậy, người bệnh cần có thêm kiến thức để tự theo dõi và chăm sóc nhằm rút ngắn ngày nằm viện.
• Biện hộ cho người bệnh
Biện hộ đồng nghĩa với sự thúc đẩy những hành động có ý nghĩa, tốt đẹp cho bệnh nhân, luôn đáp ứng những nhu cầu của bệnh nhân kịp thời. Ngoài ra, điều dưỡng viên còn có vai trò là người lãnh đạo, người quản lý, người làm công tác nghiên cứu điều dưỡng và là những chuyên gia giỏi về chăm sóc lâm sàng.

tu-van-tuyen-sinh