Những điều cần biết về ngành điều dưỡng của trường Cao đẳng Y Dược

Có rất nhiều Thí sinh quan tâm về ngành điều dưỡng của trường Cao đẳng Y Dươc nhưng vẫn còn chưa rõ về quy trình đào tạo của nhà trường. Sau đây là thông tin cụ thể giúp các Thí sinh giải đáp thắc mắc nhé!

 1. THÔNG TIN VỀ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Tên chương trình: Cử nhân điều dưỡng

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng (Nursing)

Mã ngành đào tạo: 6720501

Loại hình đào tạo: Chính qui

>> Tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng

>> các trường Cao đẳng Y Dược

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Mục tiêu cụ thể

Về thái độ:

 • Phải có y đức trong nghề nghiệp.
 • Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
 • Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
 • Tôn trọng quyền của người bệnh.
 • Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.

Về kiến thức

 • Người điều dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chuyên ngành về khối ngành khoa học sức khỏe và ngành điều dưỡng, các nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc, lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm, có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì cải thiện điều kiện sống để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về kỹ năng

 • Người điều dưỡng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết.
 • Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.
 • Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh.
 • Thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục. Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ.
 • Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.
 • Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh, có đủ khả năng cung cấp va hợp tác trong chăm sóc thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng. Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe.
 • Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
 • Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.
 • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.
 • Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng bệnh.
 • Tham gia công tác quản lý ngành, thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng, tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng y tế.
cao dang dieu duong ha noi (1)

Sinh viên ngành điều dưỡng

 

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
– Khối lượng kiến thức tối thiểu: 108 tín chỉ.
– Kiến thức giáo dục đại cương: 22 tín chi ( Chưa kể học phần giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh).
– Kiến thức cơ sở ngành: 28 tín chỉ.
– Kiến thức chuyên ngành: 35 tín chỉ.
– Kiến thức bổ trợ đặc thù: 8 tín chỉ.
– Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ.
– Thi tốt nghiệp: 5 tín chỉ.

 4. TỔNG QUAN KIẾN THỨC 3 NĂM HỌC.
Kiến thức được nâng cao dần qua các năm học, xây dựng trên cấp độ các kiến thức đã học và được phân biệt như sau:
4.1 Năm thứ nhất: Sinh viên được học những gì??
Đối với sinh viên năm thứ nhất của chuyên ngành điều dưỡng, ngoài những môn bắt buộc như Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác 1, 2. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếng anh 1,2. Tin học đại cương, Vật lý đại cương, Hóa học đại cương, Sinh học di truyền, Toán xác suất thống kê y học……các em bước đầu được tiếp cận với những môn học liên quan đến cơ sở ngành như: Giải phẫu sinh lý, Y đức, Điều dưỡng cơ sở 1, 2. Sinh lý bệnh, Nâng cao sức khỏe hành vi con người, Dược lý, Vi sinh vật- Kí sinh trùng, Hóa sinh, Pháp luật và tổ chức y tế.
Đặc biệt với môn điều dưỡng, nó được phát triển từ lý thuyết của các môn y học cơ sở vào học điều dưỡng cơ bản 1, 2. Môn điều dưỡng cơ sở 1, 2 sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và kỹ năng liên quan đến:
-Tính chất và phạm vi thực hành điều dưỡng trong bối cảnh của hệ thống chăm sóc sức khỏe.
-Điều dưỡng là một nghề cao quý, chuyên nghiệp và hiện đại.
-Vai trò quan trọng của điều dưỡng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc, đặc biệt chú trọng đánh giá tình trạng      sức khỏe và nâng cao sức khỏe suốt đời.
-Kỹ năng điều dưỡng cơ bản.
-Lý thuyết cơ bản, các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến ngành giải phẫu học, sinh lý học, dược học, sinh lý      bệnh, vi sinh học …
4.2 Năm thứ hai: Sinh viên được học môn điều dưỡng kết hợp các môn y học cơ sở.
Ở năm học này trước khi học tập, sinh viên phải làm quen với khái niệm mới từ các môn điều dưỡng và môn y học cơ sở. Với các môn học như: Dinh dưỡng tiết chế, Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm, Tiếng anh chuyên ngành, Sức khỏe môi trường và vệ sinh, Y học cổ truyền, Giao tiếp và thực hành điều dưỡng, Giáo dục sức khỏe và thực hành điều dưỡng, Điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn, Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, CSSK người bệnh tâm thần, CSSK người lớn bệnh nội khoa, CSSK người lớn bệnh ngoại khoa, Phục hồi chức năng, CS người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực. Điều dưỡng bệnh về mắt…..
Phương pháp học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp sinh viên nắm vững được kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
Các môn cơ sở điều dưỡng và khoa học cơ sở ngành sẽ được lồng ghép để phát triển lý luận và ra quyết định lâm sàng bằng:
•Phát triển phương pháp giải quyết vấn đề trong chăm sóc điều dưỡng.
•Góp ý và phản hồi tích cực về lý thuyết và thực hành.
•Các mô hình thực tập lâm sàng để hướng dẫn để hướng dẫn ra quyết định chăm sóc.
•Hướng dẫn đánh giá các bằng chứng để áp dụng vào thực hành.
4.3 Năm thứ 3: Sinh viên áp dụng kiến thức vào thực hành điều dưỡng , và thực tập chuyên ngành điều dưỡng.
Sinh viên sẽ phát triển kiến thức từ hai năm học trước và áp dụng các kỹ năng phức tạp hơn với những môn học như CSSK trẻ em, CSSK phụ nữ bà mẹ và gia đình, Điều dưỡng bệnh tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, thực hành nghiên cứu khoa học, thực tập tốt nghiệp…………… Kiến thức đạt được sẽ giúp sinh viên đánh giá độc lập khi thực hành lâm sàng. Sinh viên phải tự xác định được cho mình chiến lược học tập, cơ hội tự nâng cao kiến thức. Khi đi thực hành sinh viên phải ra quyết định lâm sàng dựa trên kiến thức đã được học, và thể hiện khả năng thích ứng với nhiều hoàn cảnh.
Khi đi thực hành điều dưỡng sinh viên sẽ phát triển được các kiến thức và kỹ năng liên quan đến:
-Vấn đề sức khỏe, nhu cầu cụ thể của các cá nhân.
-Tiếp cận phương pháp giải quyết vấn đề trong chăm sóc điều dưỡng.
– Kỹ năng điều dưỡng trong chăm sóc bà mẹ, trẻ em, gia đình, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu…
-Tư duy tích cực và phản hồi trong thực hành điều dưỡng.

Khi đi thực tập điều dưỡng:
-Sinh viên được khuyến khích về vai trò của người điều dưỡng trong nhóm chăm sóc và trong toàn hệ thống y tế.

-Ngoài ra sinh viên cũng phải tìm hiểu về trách nhiệm chăm sóc, nghĩa vụ pháp lý và đạo đức chuyên môn.

Khi đi thực hành thực tập ở kỳ cuối, giúp sinh viên nâng cao được kiến thức và kỹ năng về:
-Vấn đề sức khỏe, nhu cầu phức tạp hơn của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
-Tiếp cận được thực hành dựa trên bằng chứng trong chăm sóc điều dưỡng.
-Định hướng thực hành như một điều dưỡng viên chuyên nghiệp.

Trên đây là thông tin chi tiết về ngành Điều dưỡng của trường Cao đẳng Y Dược

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Ban tư vấn Tuyển Sinh Khoa Y Dược.

:
    1: – –  (gần Đại học Điện lực).
   ĐT: ||  để được tư vấn chi tiết.
   Email: p.tuyensinh.daotao@gmail.com

tu-van-tuyen-sinh